Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

Til toppen
06682: Nyetablerte foretak, etter overlevelse, næring (SN2002) og organisasjonsform (F) (avslutta serie) 2001 - 2008
Sist endret
26.10.2012
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
antall overlevingsår
Må velges *
næring (SN2002)
organisasjonsform
overlevelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Valgfri variabel
antall overlevingsår
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 37 Valgte 0

Valgfri variabel
overlevelse

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken