Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

Til toppen

06682: Nyetablerte foretak, etter overlevelse, næring (SN2002) og organisasjonsform (F) (avslutta serie) 2001 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 9S Sum , 10-14 Bergverksdrift og utvinning , 15-37 Industri ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Annen juridisk person , Ansvarlig selskap ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.