Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

Til toppen
06681: Nyetablerte foretak, etter overlevelse (K) 2001 - 2017
Sist endret
30.09.2020
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
antall overlevingsår
Må velges *
overlevelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

antall overlevingsår
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

overlevelse

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Små endringer fra tidligere publiserte tall forekommer, fordi mer endelige versjoner av grunnlagsdataene for årgangene 2014-2016 er benyttet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken