Utslipp og rensing av kommunalt avløp

06679: Driftsutgifter, kapitalkostnader, andre inntekter og gebyrgrunnlag (mill. kr) (F) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Kari Benterud Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 51 62
kbm@ssb.no

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter:
mill. kr
Kapitalkostnader:
mill. kr
Andre inntekter:
mill. kr
Gebyrgrunnlag:
mill. kr
Referansetid
Driftsutgifter:
01.01-31.12.
Kapitalkostnader:
01.01-31.12.
Andre inntekter:
01.01-31.12.
Gebyrgrunnlag:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken