Kollektivtransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06673: Kollektivtransport med buss. Byområde. Nøkkeltall 2005 - 2022

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
31.08.2023 08:00
Vognstørrelse (seter):
seter
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
prosent
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
km per innbygger
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
km/t
Reiser per innbygger (påstigning):
påstigninger
Passasjerkm per innbygger (km):
km
Reiselengde (km):
km
Vognkm per vogn (1 000 km):
1 000 km
Vognstørrelse (seter):
31.12.
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
31.12.
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
31.12.
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
31.12.
Reiser per innbygger (påstigning):
31.12.
Passasjerkm per innbygger (km):
31.12.
Reiselengde (km):
31.12.
Vognkm per vogn (1 000 km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle byområder , Nedre Glommen , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av endret beregningsmetode for reiselengde for bussreiser i Oslo byområde og Viken er det et brudd i passasjerkilometertallene mellom statistikkårene 2021 og 2022. Tall for årene 2018-2022 ble revidert 31. august 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Oslo

Tall for byområde Oslo er estimert.

Drammen

Tall for byområde Drammen i 2020 er estimert.

Kristiansand

2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.

Tromsø

2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.