Kollektivtransport

Til toppen

06673: Kollektivtransport med buss. Byområde. Nøkkeltall 2005 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle byområder , Nedre Glommen , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Oslo
Tall for byområde Oslo er estimert.
Kristiansand
2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.
Tromsø
2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.

Brukerveiledning for statistikkbanken