Kollektivtransport

06673: Kollektivtransport med buss. Byområde. Nøkkeltall 2005 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Vognstørrelse (seter):
seter
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
prosent
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
km per innbygger
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
km/t
Reiser per innbygger (påstigning):
påstigninger
Passasjerkm per innbygger (km):
km
Reiselengde (km):
km
Vognkm per vogn (1 000 km):
1 000 km
Referansetid
Vognstørrelse (seter):
31.12.
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
31.12.
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
31.12.
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
31.12.
Reiser per innbygger (påstigning):
31.12.
Passasjerkm per innbygger (km):
31.12.
Reiselengde (km):
31.12.
Vognkm per vogn (1 000 km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for busstransport i Troms fylkeskommune og Tromsø byområde for 2016-2018 ble korrigert 11. desember 2019.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Oslo
Tall for byområde Oslo er estimert.
Kristiansand
2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.
Tromsø
2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.

Brukerveiledning for statistikkbanken