Kollektivtransport

Til toppen

06673: Kollektivtransport med buss. Byområde. Nøkkeltall 2005 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle byområder , Nedre Glommen , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Oslo

Tall for byområde Oslo er estimert.

Drammen

Tall for byområde Drammen i 2020 er estimert.

Kristiansand

2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.

Tromsø

2019-tallene for vognkilometer, vogntimer, setekilometer og plasskilometer i byområdene Kristiansand og Tromsø er estimert.