Verdipapirfond, kvartalstall

Til toppen

06671: Verdipapirfondenes andelskapital, etter eiersektor og fondstype (mill. kr) (avslutta serie) 2004K4 - 2011K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K4 , 2005K1 , 2005K2 ,

Valgt 1 av totalt 29


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

eiersektor


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken