Kollektivtransport

06669: Kollektivtransport med buss. Fylkeskommunale ruter. Nøkkeltall (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

region

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2019
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Vognstørrelse (seter):
seter
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
prosent
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
km
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
km/t
Billettinntekt per reise (kr):
kr
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
kr
Reiser per innbygger (påstigning):
påstigninger
Passasjerkilometer per innbygger (km):
km
Reiselengde (km):
km
Kostnadsdekning (prosent):
prosent
Billettinntekt per vognkilometer (kr per km):
kr
Kostnad per vognkilometer (kr per km):
kr
Kostnad per vogntime (kr per time):
kr
Driftskostnad per vognkilometer (kr per km):
kr
Driftskostnad per vogntime (kr per time):
kr
Driftskostnad per passasjerkilometer (kr per km):
kr
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
kr
Offentlig kjøp per vognkilometer (kr per km):
kr
Offentlig kjøp per innbygger (kr):
kr
Vognkilometer per vogn (1 000 km):
1 000 km
Referansetid
Vognstørrelse (seter):
31.12.
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
31.12.
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
31.12.
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
31.12.
Billettinntekt per reise (kr):
31.12.
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Reiser per innbygger (påstigning):
31.12.
Passasjerkilometer per innbygger (km):
31.12.
Reiselengde (km):
31.12.
Kostnadsdekning (prosent):
31.12.
Billettinntekt per vognkilometer (kr per km):
31.12.
Kostnad per vognkilometer (kr per km):
31.12.
Kostnad per vogntime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per vognkilometer (kr per km):
31.12.
Driftskostnad per vogntime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per passasjerkilometer (kr per km):
31.12.
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
31.12.
Offentlig kjøp per vognkilometer (kr per km):
31.12.
Offentlig kjøp per innbygger (kr):
31.12.
Vognkilometer per vogn (1 000 km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble oppdatert 28. mai 2019. Passasjerkm-tallene for båttransport for 2015 og 2016 ble rettet 18. juli 2019.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken