Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
06662: Hushald, etter inntekt og gjeld (prosent) (avslutta serie) 1995 - 2007
Sist endret
16.07.2009
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Prosentdel hushald:
prosent
Referansetid
Prosentdel hushald:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
gjeld
Må velges *
inntektsintervall
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.

Brukerveiledning for statistikkbanken