Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06662: Hushald, etter inntekt og gjeld (prosent) (avslutta serie) 1995 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne.

Brukerveiledning for statistikkbanken