Skatt for personer

Til toppen

06655: Bruttoinntektsintervall, etter alder og kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum bruttoinntekt 1993 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt i alt , Under 100 000 kr , 100 000 - 199 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken