Direkteinvesteringer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06607: Direkteinvesteringer, etter transaksjoner og land (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2010

Siri Lozano-Handelsby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 658
21.01.2021 08:00
Direkte investeringer i utlandet:
mill. kr
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge:
mill. kr
Direkte investeringer i utlandet:
31.12.
Utenlandske direkteinvesteringer i Norge:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Afghanistan , Albania , Algerie ,

Valgt 0 av totalt 259

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.