Direkteinvesteringer

Til toppen

06604: Direkteinvesteringer i utlandet og i Norge, etter transaksjoner og næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2010

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell , Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett , Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 30

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken