Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
06597: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2007 - 2015
Sist endret
04.09.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen:
stemmer
Referansetid
Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
landbakgrunn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 29 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken