Til toppen

06558: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (talet på emisjonar) (avslutta serie) 2005M01 - 2012M03

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valgt 1 av totalt 85


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

låntakarsektor


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omrekna etter gjennomsnittleg valutakurs (midtkurs) i måneden. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken