Byggeareal

Til toppen

06512: Byggeareal. Boliger og leiligheter 1946 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 75

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Igangsatte boliger

Boliger = leiligheter og hybler.

Fullførte boliger

Boliger = leiligheter og hybler.