Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06512: Byggeareal. Boliger og leiligheter 1946 - 2023

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
15.02.2024 08:00
Igangsettingstillatelser boliger:
boliger
Igangsettingstillatelser leiligheter:
leiligheter
Fullførte boliger:
boliger
Fullførte leiligheter:
leiligheter
Igangsettingstillatelser boliger:
31.12.
Igangsettingstillatelser leiligheter:
31.12.
Fullførte boliger:
31.12.
Fullførte leiligheter:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 78

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for igangsatte leiligheter og fullførte boliger i statistikkbanktabell 06512 for årgangen 2020 ble rettet 21.12.2021.

statistikkvariabel

Igangsettingstillatelser boliger

Boliger = leiligheter og hybler.

Fullførte boliger

Boliger = leiligheter og hybler.