Kommunale boliggebyrer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06511: Avløpsgebyrer. Satser for en standard bolig på 120 m² (kr). Gjennomsnitt (F) (avslutta serie) 2003 - 2007

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
21.06.2007 10:00
Årsgebyr ved stipulert forbruk:
kr
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - per m³ vannforbruk:
kr
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - fast del:
kr
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - per m³ vannforbruk:
kr
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - minimumsforbruk det må betales for:
Tilknytningsgebyr - lav sats:
kr
Tilknytningsgebyr - høy sats:
kr
Årsgebyr ved stipulert forbruk:
31.12.
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - per m³ vannforbruk:
31.12.
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - fast del:
31.12.
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - per m³ vannforbruk:
31.12.
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - minimumsforbruk det må betales for:
31.12.
Tilknytningsgebyr - lav sats:
31.12.
Tilknytningsgebyr - høy sats:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000