Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06494: P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
25.05.2018 08:00
MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 338, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 339, konsern:
1000 Kroner
Anslått erstatning til bygningsbranner, i kroner:
Kroner
Antall A-objekter:
Bygninger
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året:
?
Antall bygningsbranner:
?
Antall piper feiet:
?
Antall piper i alt:
Piper
Feie- og tilsynsgebyr, ekskl mva:
Kroner
MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 338, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 339, konsern:
1.1.
Anslått erstatning til bygningsbranner, i kroner:
1.1.
Antall A-objekter:
1.1.
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året:
1.1.
Antall bygningsbranner:
1.1.
Antall piper feiet:
1.1.
Antall piper i alt:
1.1.
Feie- og tilsynsgebyr, ekskl mva:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. MVA-refusjon drift, brann- og ulykkesvern, konsern , MVA-refusjon investering, brann- og ulykkesvern, konsern , Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 1.1.2018 er følgende kommuner slått sammen: 0728 Lardal og 0709 Larvik til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof til 0715 Holmestrand kommune. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme til 0729 Færder kommune. Dette medfører at for årgang 2017 er noen indikatorer for Lardal kommune inkludert i Larvik kommune (0709), noen indikatorer for Hof kommune er inkludert i Holmestrand kommune (0702), og noen indikatorer for Nøtterøy kommune er inkludert i Tjøme kommune (0723). F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015. Tjenestedata for 2014-årgangen inkluderer innsendte data til DSB per 4.mai 2015.Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for to kommuner. Dette gjelder 1430 Gaular og 1818 Herøy. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.