Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

06492: M1. Konsern - Samferdsel - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt, konsern:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, samferdsel i alt, konsern:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, komm. veier og gater, konsern:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, komm. veier og gater, konsern:
1000 Kroner
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt, konsern:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, kommunale veier og gater, konsern:
1000 Kroner
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1000 Kroner
Kommunale veier og gater i km med belysning:
Kilometer
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
Antall
Brutto driftsutgifter til samferdsel i 1 000 kr:
1000 Kroner
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier, konsern:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater, konsern:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1000 Kroner
Kommunal vei og gate. Antall kilometer:
Kilometer
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer:
Kilometer
Kommunale veier og gater uten fast dekke:
Kilometer
Private veier i km:
Kilometer
Kommunalt tilskudd til private veier i 1 000 kroner:
1000 Kroner
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
Kilometer
Bto. dr.utg. i 1000 kr for komm. veier og gater, konsern:
1000 Kroner
Korr. bto. dr.utg. i 1000 kr, komm. vei og gate, konsern:
1000 Kroner
Europa- og riksveier, lengde i kilometer:
Kilometer
Fylkesvei, lengde i kilometer:
Kilometer
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
Antall
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC):
Antall
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede:
Antall
MVA-refusjon drift, Samferdsel, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, Samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen:
Antall
Antall offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser):
Antall
Antall km dekkelagt kommunevei siste år:
Kilometer
Ant. holdeplasser langs kommunevei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
Antall
Antall km ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år:
Kilometer
Antall km oppgradert eksisterende kommunal vei siste år:
Kilometer
Antall km tilrettelagt for syklende siste år:
Kilometer
Referansetid
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger, komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1 000 kr, samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, kommunale veier og gater, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i 1000 kr, samferdselsbedr./transporttiltak:
1.1.
Kommunale veier og gater i km med belysning:
1.1.
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i 1 000 kr:
1.1.
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1.1.
Kommunal vei og gate. Antall kilometer:
1.1.
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer:
1.1.
Kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Private veier i km:
1.1.
Kommunalt tilskudd til private veier i 1 000 kroner:
1.1.
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
1.1.
Bto. dr.utg. i 1000 kr for komm. veier og gater, konsern:
1.1.
Korr. bto. dr.utg. i 1000 kr, komm. vei og gate, konsern:
1.1.
Europa- og riksveier, lengde i kilometer:
1.1.
Fylkesvei, lengde i kilometer:
1.1.
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC):
1.1.
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede:
1.1.
MVA-refusjon drift, Samferdsel, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, Samferdsel, konsern:
1.1.
Antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen:
1.1.
Antall offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser):
1.1.
Antall km dekkelagt kommunevei siste år:
1.1.
Ant. holdeplasser langs kommunevei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km ny kommunal vei åpnet for trafikk siste år:
1.1.
Antall km oppgradert eksisterende kommunal vei siste år:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende siste år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.

Brukerveiledning for statistikkbanken