Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

06480: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, landbakgrunn og næring (SN94) (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

sysselsettingsstatus

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandrerbakgrunn

Totalt 3 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 9 Valgte

Søk

næring

Totalt 63 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2009
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.
landbakgrunn
EU-land i Øst-Europa
Bulgaria og Romania ble EU-medlemmer fom. 01.01.07. De er med i gruppen 'EUland i Øst-Europa' i 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken