Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

06480: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, landbakgrunn og næring (SN94) (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden , Vest-Europa ellers ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 I alt medregnet uoppgitt , 01 Jordbruk, jakt og viltstell , 02 Skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 63

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.

landbakgrunn

EU-land i Øst-Europa

Bulgaria og Romania ble EU-medlemmer fom. 01.01.07. De er med i gruppen 'EUland i Øst-Europa' i 2007.