Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

06478: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

landbakgrunn Velg minst en verdi

Totalt 264 Valgte

Søk

botid

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2009
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere:
personer
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere i prosent av bosatte:
prosent
Referansetid
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere:
31.12.
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere i prosent av bosatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

T.o.m. 4. kvartal 2005 omfatter populasjonen mellom 16 og 74 år. .. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.
landbakgrunn
Norge
Sysselsatte innvandrere i hele landet.
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
statistikkvariabel
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken