Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

06478: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 264

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
T.o.m. 4. kvartal 2005 omfatter populasjonen mellom 16 og 74 år. .. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.

landbakgrunn

Norge

Sysselsatte innvandrere i hele landet.

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

statistikkvariabel

Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere

.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.