Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06478: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
24.06.2009 10:00
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere:
personer
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere i prosent av bosatte:
prosent
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere:
31.12.
Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere i prosent av bosatte:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 264

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
T.o.m. 4. kvartal 2005 omfatter populasjonen mellom 16 og 74 år. .. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.

landbakgrunn

Norge

Sysselsatte innvandrere i hele landet.

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

Serbia og Montenegro

Endret navn fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro 14. februar 2003.

statistikkvariabel

Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere

.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.