Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

06464: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader inkl. RHF, HF, Private institusjoner, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak 2005 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum driftskostnader (inkl. avskrivninger) , Legemidler og andre medisinske forbruksvarer , Kjøp av offentlige helsetjenester ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle funksjoner , Administrasjon i RHFene , Personalbarnehager og personalboliger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Driftskostnader for hele landet inkluderer statlige helseforetak (HF/RHF) og private helse institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. I regionstall inngår statlige helseforetak og private med driftsavtale. Driftskostnader på regions- og landsnivå er justert for gjestepasient inntekter og intern handel mellom helseforetakene, og overføringer fra helseforetak til private. Lab/røntgen publiseres som egen funksjon fra og med 2009. Endringer i pensjonsordningen har gitt kraftig reduksjon i pensjonskostnadene i 2010 og 2014, og fører til tidsseriebrudd. I StatRes-tabell 09447 er effekten av endringene korrigert, og driftskostnadene for 2010 og 2014 kan sammenlignes med andre årganger. I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres. Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til både lavere inntekter og kostnader enn tidligere, se artikkelen 'Lavere kostnader på grunn av momsfritak' . Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.

statistikkvariabel

Faste 2020 priser (mill. kr)

Kostnader i faste 2020-kroner ble rettet 30.august 2021. Kun driftskostnader publiseres i faste priser.