Spesialisthelsetjenesten

06464: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader inkl. RHF, HF, Private institusjoner, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak 2005 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

kostnadstype Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2005 priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Kostnader (mill. kr per 10 000 innbyggere):
mill. kr per 10 000 innbyggere
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2005 priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Kostnader (mill. kr per 10 000 innbyggere):
31.12.
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2005 priser (mill. kr):
Faste priser
Basisperiode
Faste 2005 priser (mill. kr):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Driftskostnader for hele landet inkluderer statlige helseforetak (HF/RHF) og private helse institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. I regionstall inngår statlige helseforetak og private med driftsavtale. Driftskostnader på regions- og landsnivå er justert for gjestepasient inntekter og intern handel mellom helseforetakene, og overføringer fra helseforetak til private.
Lab/røntgen publiseres som egen funksjon fra og med 2009.
Endringer i pensjonsordningen har gitt kraftig reduksjon i pensjonskostnadene i 2010 og 2014, og fører til tidsseriebrudd. I StatRes-tabell 09447 er effekten av endringene korrigert, og driftskostnadene for 2010 og 2014 kan sammenlignes med andre årganger.
I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres.
Tallene i denne tabellen som ble publisert 22.06.2017, er revidert 28.06.2017.
Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til både lavere inntekter og kostnader enn tidligere, se artikkelen 'Lavere kostnader på grunn av momsfritak' .
Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.
statistikkvariabel: Løpende priser (mill. kr) , år: 2006
Tallene for 2006 er korrigert 27. juni 2008.
statistikkvariabel: Faste 2005 priser (mill. kr) , år: 2006
Tallene for 2006 er korrigert 27. juni 2008.
statistikkvariabel: Endring fra fjoråret (prosent) , år: 2006
Tallene for 2006 er korrigert 27. juni 2008.

Brukerveiledning for statistikkbanken