Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06436: P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
24.03.2018 08:00
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere:
?
Andel A-objekter som har fått tilsyn:
Prosent
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter:
?
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Andel A-objekter som har fått tilsyn:
1.1.
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tjenestedata for 2013-årgangen inkluderer alle innsendte data til DSB per 8.mai 2014. Det er lagt inn tjenestedata fra den siste innrapporterte årgangen for flere kommuner. For kommunene 0631 Flesberg, 1141 Finnøy, 1430 Gaular, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1749 Flatanger, 1818 Herøy, 2028 Båtsfjord er 2012-årgangen benyttet. For 1870 Sortland kommune er tjenestedata for 2010 benyttet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.