06433: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og alder (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 11 Valgte

Søk

varighet

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2010
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværstilfeller:
tilfeller
Sykefraværstilfeller (prosent):
prosent
Sykefraværsdagsverk i kvartalet:
dagsverk
Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent):
prosent
Sykefraværsdagsverk totalt:
dagsverk
Sykefraværsdagsverk totalt (prosent):
prosent
Referansetid
Sykefraværstilfeller:
31.12.
Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent):
31.12.
Sykefraværsdagsverk totalt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Varighet regnes i påbegynte uker fra sykefraværstilfellets startdato til det som inntreffer først av sykefraværets sluttdato og kvartales slutt.
statistikkvariabel
Sykefraværstilfeller
Antall sykefraværstilfeller talt opp gjennom hele kvartalet
Sykefraværstilfeller (prosent)
Antall sykefraværstilfeller talt opp gjennom hele kvartalet
Sykefraværsdagsverk i kvartalet
Sykefraværsdagsverk avgrenset til kvartalet, selv om inndelingen etter varighet ikke er det
Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent)
Sykefraværsdagsverk avgrenset til kvartalet, selv om inndelingen etter varighet ikke er det
Sykefraværsdagsverk totalt
Sykefraværsdagsverk for sykefraværene i sin helhet, ikke begrenset til statistikkvartalet
Sykefraværsdagsverk totalt (prosent)
Sykefraværsdagsverk for sykefraværene i sin helhet, ikke begrenset til statistikkvartalet

Brukerveiledning for statistikkbanken