Til toppen

06433: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og alder (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K2 , 2000K3 , 2000K4 ,

Valgt 1 av totalt 35


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-69 år , 16-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

varighet


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Varighet regnes i påbegynte uker fra sykefraværstilfellets startdato til det som inntreffer først av sykefraværets sluttdato og kvartales slutt.

statistikkvariabel

Sykefraværstilfeller

Antall sykefraværstilfeller talt opp gjennom hele kvartalet

Sykefraværstilfeller (prosent)

Antall sykefraværstilfeller talt opp gjennom hele kvartalet

Sykefraværsdagsverk i kvartalet

Sykefraværsdagsverk avgrenset til kvartalet, selv om inndelingen etter varighet ikke er det

Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent)

Sykefraværsdagsverk avgrenset til kvartalet, selv om inndelingen etter varighet ikke er det

Sykefraværsdagsverk totalt

Sykefraværsdagsverk for sykefraværene i sin helhet, ikke begrenset til statistikkvartalet

Sykefraværsdagsverk totalt (prosent)

Sykefraværsdagsverk for sykefraværene i sin helhet, ikke begrenset til statistikkvartalet

Brukerveiledning for statistikkbanken