Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06432: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og næring (SN2002) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
24.03.2009 10:00
Sykefraværstilfeller (tilfeller):
tilfeller
Sykefraværstilfeller (prosent):
prosent
Sykefraværsdagsverk i kvartalet:
dagsverk
Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent):
prosent
Sykefraværsdagsverk totalt:
dagsverk
Sykefraværsdagsverk totalt (prosent):
prosent
Sykefraværstilfeller (tilfeller):
31.12.
Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent):
31.12.
Sykefraværsdagsverk totalt (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K2 , 2000K3 , 2000K4 ,

Valgt 1 av totalt 35

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 Alle næringer (medregnet uoppgitt) , 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 11 Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Varighet regnes i påbegynte uker fra sykefraværstilfellets startdato til det som inntreffer først av sykefraværets sluttdato og kvartales slutt.

statistikkvariabel

Sykefraværstilfeller (tilfeller)

Antall sykefraværstilfeller talt opp gjennom hele kvartalet

Sykefraværstilfeller (prosent)

Antall sykefraværstilfeller talt opp gjennom hele kvartalet

Sykefraværsdagsverk i kvartalet

Sykefraværsdagsverk avgrenset til kvartalet, selv om inndelingen etter varighet ikke er det

Sykefraværsdagsverk i kvartalet (prosent)

Sykefraværsdagsverk avgrenset til kvartalet, selv om inndelingen etter varighet ikke er det

Sykefraværsdagsverk totalt

Sykefraværsdagsverk for sykefraværene i sin helhet, ikke begrenset til statistikkvartalet

Sykefraværsdagsverk totalt (prosent)

Sykefraværsdagsverk for sykefraværene i sin helhet, ikke begrenset til statistikkvartalet