KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06424: S. Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2005 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt:
Korrigerte avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon:
Prosent
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet:
Prosent
Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt:
Avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon:
Prosent
Andel avtalte årsverk i videregående opplæring:
Prosent
Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur:
Prosent
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet:
Prosent
Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt:
Sysselsatte
Andel sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon:
Prosent
Andel sysselsatte i videregående opplæring:
Prosent
Andel sysselsatte i tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel sysselsatte i fylkeskommunal kultur:
Prosent
Andel sysselsatte i fylkeskommunen, annet:
Prosent
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Andel avtalte årsverk i videregående opplæring:
1.1.
Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt:
1.1.
Andel sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon:
1.1.
Andel sysselsatte i videregående opplæring:
1.1.
Andel sysselsatte i tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel sysselsatte i fylkeskommunal kultur:
1.1.
Andel sysselsatte i fylkeskommunen, annet:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt , Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon , Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.