06423: C. Barnehager - kvalitet (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5106
ebj@ssb.no

Måleenhet
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Prosent
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Personer
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Personer
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Kvadratmeter
Referansetid
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken