Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06423: C. Barnehager - kvalitet (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
24.03.2018 08:00
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
Prosent
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
Prosent
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
Prosent
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
Prosent
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
Prosent
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
Personer
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
Personer
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
Kvadratmeter
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1.
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år:
1.1.
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år:
1.1.
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag:
1.1.
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager:
1.1.
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager:
1.1.
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000