Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06416: G1. Introduksjonsordningen, bydel - nøkkeltall (B) (avslutta serie) 2005 - 2017

Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 90 70 36 61
15.06.2018 08:00
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
Kroner
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
Kroner
Samlet utbetaling til introduksjonsstønad:
Kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder):
Måneder
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
1.1.
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
1.1.
Samlet utbetaling til introduksjonsstønad:
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000