06406: J. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - kvalitet (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
Prosent
Alder for kommuneplanens arealdel:
Antall år
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
Antall år
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
Ja/nei
Referansetid
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent:
1.1.
Alder for kommuneplanens arealdel:
1.1.
Alder for kommuneplanens samfunnsdel:
1.1.
Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken