Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06403: I. Avløp - kvalitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2016

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
15.03.2018 08:00
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Prosent
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett:
Antall
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett:
1.1.
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NB! Grunnet Miljødirektoratets noe utsatte innrapporteringsfrist til Altinn (1. mars), så vil en del grunnlags-/nøkkeltall (inkl. estimater for fylker og landet) for 2016 på avløp være tomme ved foreløpig KOSTRA publisering den 15.03.17. Disse 'manglende tallene' vil imidlertid vises eksternt på ssb.no ved endelig publisering den 15.06.17. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.