06403: I. Avløp - kvalitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
Prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
Prosent
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett:
Antall
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
Prosent
Referansetid
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt:
1.1.
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes:
1.1.
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett:
1.1.
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

NB! Grunnet Miljødirektoratets noe utsatte innrapporteringsfrist til Altinn (1. mars), så vil en del grunnlags-/nøkkeltall (inkl. estimater for fylker og landet) for 2016 på avløp være tomme ved foreløpig KOSTRA publisering den 15.03.17. Disse 'manglende tallene' vil imidlertid vises eksternt på ssb.no ved endelig publisering den 15.06.17.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken