Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

06402: M. Samferdsel - kvalitet (K) (avslutta serie) 2006 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
Prosent
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
Antall
Referansetid
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke:
1.1.
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken