Kommunal vannforsyning

06400: I. Vann - kvalitet (M) (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
Prosent
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt):
Timer
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt):
Timer
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
Prosent
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år):
Kubikkmeter
Referansetid
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater:
1.1.
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (totalt):
1.1.
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i den kommunale vannforsyningen (ikke-planlagt):
1.1.
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år:
1.1.
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken