Forbruksundersøkelsen

Til toppen

06371: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og landsdel (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 000 Forbruksutgift i alt , 0 Matvarer , 00 Mel, gryn og bakervarer ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Priser gjeldende for siste året i hver treårsperiode.

landsdel

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.