Forbruksundersøkelsen

06370: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningstype (avslutta serie) 1986-1988 - 1996-1998
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

vare- og tjenestegruppe

Totalt 47 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.01.2009
Kontakt
Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 93
eim@ssb.no

Anne Lodberg-Holm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4683
alh@ssb.no

Måleenhet
Utgifter (kr):
kr
Utgifter (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Priser gjeldende for siste året i hver treårsperiode.

Brukerveiledning for statistikkbanken