Forbruksundersøkelsen

Til toppen

06368: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe (avslutta serie) 1958 - 1973

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Forbruksutgift i alt , 0 Matvarer , 00 Mel, gryn og bakervarer ,

Valgt 0 av totalt 192

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000