Skatt for selskaper

06362: Kraftforetak. Utlignet naturressursskatt (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 2004 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.09.2016
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Utlignet naturressursskatt til kommunene:
1 000 kr
Utlignet naturressursskatt til fylke:
1 000 kr
Referansetid
Utlignet naturressursskatt til kommunene:
31.12.
Utlignet naturressursskatt til fylke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utlignet naturressursskatt fordelt etter kommune hvor foretaket har kraftverk i henhold til standard for kommuneklassifisering 1994.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken