Skatt for selskaper

Til toppen

06362: Kraftforetak. Utlignet naturressursskatt (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 2004 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 491

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utlignet naturressursskatt fordelt etter kommune hvor foretaket har kraftverk i henhold til standard for kommuneklassifisering 1994. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.