Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper

06353: Utvalgte regnskapstall for aksjeselskaper for godstransport på vei, etter sektor (F) (avslutta serie) 2004 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2008
Kontakt
Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Antall aksjeselskap:
antall
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall aksjeselskap:
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftsutgifter (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Foreløpige tall 2006
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken