Landsskogtakseringen

06289: Stående kubikkmasse under bark, og årlig tilvekst under bark, etter treslag (1 000 m³) 1933 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

treslag

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.09.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Stående kubikkmasse:
1 000 m³
Årlig tilvekst:
1 000 m³
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hvert år representerer en takstperiode på flere år. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Brukerveiledning for statistikkbanken