Landsskogtakseringen

Til toppen

06289: Stående kubikkmasse under bark, og årlig tilvekst under bark, etter treslag (1 000 m³) 1933 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1933 , 1967 , 1986 ,

Valgt 1 av totalt 31


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hvert år representerer en takstperiode på flere år. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Brukerveiledning for statistikkbanken