Landsskogtakseringen

06287: Produktivt skogareal, etter hogstklasse, bonitetsklasse og takserte regioner 1996-2000 - 2014-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Hogstklasse i alt:
prosent
Hogstklasse I:
prosent
Hogstklasse II:
prosent
Hogstklasse III:
prosent
Hogstklasse VI:
prosent
Hogstklasse V:
prosent
Bonitet H40 i alt:
prosent
Bonitet H40. 26-23:
prosent
Bonitet H40. 20:
prosent
Bonitet H40. 17:
prosent
Bonitet H40. 14:
prosent
Bonitet H40. 11:
prosent
Bonitet H40. 8:
prosent
Bonitet H40. 6:
prosent
Referansetid
Hogstklasse i alt:
31.12.
Hogstklasse I:
31.12.
Hogstklasse II:
31.12.
Hogstklasse III:
31.12.
Hogstklasse VI:
31.12.
Hogstklasse V:
31.12.
Bonitet H40 i alt:
31.12.
Bonitet H40. 26-23:
31.12.
Bonitet H40. 20:
31.12.
Bonitet H40. 17:
31.12.
Bonitet H40. 14:
31.12.
Bonitet H40. 11:
31.12.
Bonitet H40. 8:
31.12.
Bonitet H40. 6:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2000-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken