Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06278: Vedtak om/tildelte kommunale boliger, etter brukergrupper og alder (K) (B) (avslutta serie) 2005 - 2008

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
16.06.2009 10:00
Antall vedtak om/tildelte kommunale boliger:
boliger
Andel vedtak/tildelinger prosentuert etter brukergrupper:
prosent
Andel vedtak/tildelinger prosentuert etter alder:
prosent
Antall vedtak om/tildelte kommunale boliger:
31.12.
Andel vedtak/tildelinger prosentuert etter brukergrupper:
31.12.
Andel vedtak/tildelinger prosentuert etter alder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 443

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukergrupper i alt , Bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede , Utviklingshemmede ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 2008 er det estimert verdier for følgende kommuner: 0428 Trysil, 0617 Gol, 0826 Tinn, 0828 Seljord, 0938 Bygland, 1227 Jondal, 1238 Kvam, 1418 Balestrand, 1419 Leikanger, 1438 Bremanger, 1503 Kristiansund, 1711 Meråker, 1719 Levanger, 1742 Grong, 1848 Steigen, 1849 Hamarøy, 1851 Lødingen, 1856 Røst, 1874 Moskenes og 2023 Gamvik.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.