06277: Tilrettelagte boliger (K) (B) (avslutta serie) 2005 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 443 Valgte

Søk

omfang av tilrettelegging

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2009
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Antall tilrettelagte boliger:
boliger
Andel tilrettelagte boliger (prosent):
prosent
Referansetid
Antall tilrettelagte boliger:
31.12.
Andel tilrettelagte boliger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I 2008 er det estimert verdier for følgende kommuner: 0428 Trysil, 0617 Gol, 0826 Tinn, 0828 Seljord, 0938 Bygland, 1227 Jondal, 1238 Kvam, 1418 Balestrand, 1419 Leikanger, 1438 Bremanger, 1503 Kristiansund, 1711 Meråker, 1719 Levanger, 1742 Grong, 1848 Steigen, 1849 Hamarøy, 1851 Lødingen, 1856 Røst, 1874 Moskenes og 2023 Gamvik.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken