Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

06258: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter antall rom (kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2012K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K3 , 2006K4 , 2007K1 ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hybler, definert som uselvstendig boenhet uten egen låsbar inngangsdør, er utelatt. Gjennomsnittsleier basert på husleieindeks 'betalt husleie' i Konsumprisindeksen.