Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

06257: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr kvm, etter prissone (kr) (avslutta serie) 2006K3 - 2012K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K3 , 2006K4 , 2007K1 ,

Valgt 1 av totalt 25

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittsleier basert på husleieindeks 'betalt husleie' i Konsumprisindeksen. Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.