06252: Utferding av obligasjonar i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

låntakarsektor

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.06.2012
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Emisjoner:
mill. kr
Referansetid
Emisjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Første gangs salg av obligasjoner utstedt i Norge av norske og utenlandske enheter. Kilde: Verdipapirsentralen.
Første gang sal av obligasjonar ferda ut i Noreg av norske og utalandske einingar.

Brukerveiledning for statistikkbanken