Kollektivtransport

06250: Kollektivtransport med buss. Fylkesinterne ruter. Nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.10.2006
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Vognstørrelse (seter):
seter
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
prosent
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
km per innbygger
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
km/t
Billettinntekt per reise (kr):
kr
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
kr per km
Reiser per innbygger (påstigninger):
påstigninger
Passasjerkm per innbygger (km):
km
Reiselengde (km):
km
Kostnadsdekning (prosent):
prosent
Billettinntekt per vognkm (kr per km):
kr per km
Kostnad per vognkm (kr per km):
kr per km
Kostnad per vogntime (kr per time):
kr per time
Driftskostnad per vognkm (kr per km):
kr per km
Driftskostnad per vogntime (kr per time):
kr per time
Driftskostnad per passasjerkm (kr per km):
kr per km
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
kr per passasjer
Offentlig kjøp per vognkm (kr per km):
kr per km
Offentlig kjøp per innbygger (kr):
kr per innbygger
Vognkm per vogn (1 000 km):
1 000 km
Referansetid
Vognstørrelse (seter):
31.12.
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
31.12.
Vognkilometer per innbygger (km per innbygger):
31.12.
Vognkilometer per vogntime (km/t) (hastighet):
31.12.
Billettinntekt per reise (kr):
31.12.
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Reiser per innbygger (påstigninger):
31.12.
Passasjerkm per innbygger (km):
31.12.
Reiselengde (km):
31.12.
Kostnadsdekning (prosent):
31.12.
Billettinntekt per vognkm (kr per km):
31.12.
Kostnad per vognkm (kr per km):
31.12.
Kostnad per vogntime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per vognkm (kr per km):
31.12.
Driftskostnad per vogntime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
31.12.
Offentlig kjøp per vognkm (kr per km):
31.12.
Offentlig kjøp per innbygger (kr):
31.12.
Vognkm per vogn (1 000 km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken