Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen

06231: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, i Oslo/Bærum med profesjonelle utleiere, etter antall rom (kr) (avslutta serie) 2006 - 2011 Ny

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Profesjonelle utleiere dekker kategoriene 'Annen privat person' og 'Privat gårdeier/gårdselskap'. Gjennomsnittsleiene er ikke direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn på variabler som er viktige for fastsettelse av leien.