Lønn

Til toppen

06214: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0A Yrker i alt , 1 Lederyrker , 2 Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000