Godstransport på kysten

06203: Havnestatistikk. Anløp, etter havn, skipstype (Eurostat standard) og innen-/utenriksfart (avslutta serie) 2004K1 - 2010K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

havn

Totalt 35 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 8 Valgte

Søk

innenriks-/utenriksfart

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.12.2014
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Måleenhet
Anløp av skip:
anløp
Bruttotonnasje:
bruttotonn
Referansetid
Anløp av skip:
Slutten av kvartalet
Bruttotonnasje:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Farsund Havn ikke med fra 2008. Hammerfest Havn KF med fra 2010. Store Norske Spitsbergen Grubeselskap AS med fra 2. kvartal 2011. Omfatter ikke 10 fots containere. Sauda ships er med fra 1. kvartal 2016
kvartal
2009K4
Nordfjord Havn ikke med i 4. kvartal 2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken