Godstransport på kysten

Til toppen
06203: Havnestatistikk. Anløp, etter havn, skipstype (Eurostat standard) og innen-/utenriksfart (avslutta serie) 2004K1 - 2010K4
Sist endret
01.12.2014
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Måleenhet
Anløp av skip:
anløp
Bruttotonnasje:
bruttotonn
Referansetid
Anløp av skip:
Slutten av kvartalet
Bruttotonnasje:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
havn
skipstype
innenriks/utenriks
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1


Totalt 35 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
innenriks/utenriks

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Farsund Havn ikke med fra 2008. Hammerfest Havn KF med fra 2010. Store Norske Spitsbergen Grubeselskap AS med fra 2. kvartal 2011. Omfatter ikke 10 fots containere. Sauda ships er med fra 1. kvartal 2016
kvartal
2009K4
Nordfjord Havn ikke med i 4. kvartal 2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken