Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

06196: Andel av befolkningen med tilbud om ulike kommunale tjenester via Internett (prosent) (F) (avslutta serie) 2004 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.07.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Orientering om kommune- og lokalplaner:
prosent
Annonsering av møter i kommunestyret:
prosent
Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret:
prosent
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
prosent
Bestilling av skriftlig materiale:
prosent
Innsending av data til bruk i adm.systemer:
prosent
Informasjon om servicegarantier for kommunens tjenester:
prosent
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
prosent
Elektronisk betaling med e-faktura:
prosent
Se på data i administrative systemer:
prosent
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
prosent
Referansetid
Orientering om kommune- og lokalplaner:
31.12.
Annonsering av møter i kommunestyret:
31.12.
Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret:
31.12.
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
31.12.
Bestilling av skriftlig materiale:
31.12.
Innsending av data til bruk i adm.systemer:
31.12.
Informasjon om servicegarantier for kommunens tjenester:
31.12.
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
31.12.
Elektronisk betaling med e-faktura:
31.12.
Se på data i administrative systemer:
31.12.
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Bestilling av skriftlig materiale
For eksempel brosjyrer, skjemaer m.m.
Innsending av data til bruk i adm.systemer
For eksempel byggesøknad, søknad om barnehageplass.
Se på data i administrative systemer
F.eks saksbehandlingsstatus.
Online betaling av tjenester på hjemmesiden
F.eks. via kreditkort.

Brukerveiledning for statistikkbanken