Til toppen

06196: Andel av befolkningen med tilbud om ulike kommunale tjenester via Internett (prosent) (F) (avslutta serie) 2004 - 2005

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Orientering om kommune- og lokalplaner , Annonsering av møter i kommunestyret , Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Bestilling av skriftlig materiale

For eksempel brosjyrer, skjemaer m.m.

Innsending av data til bruk i adm.systemer

For eksempel byggesøknad, søknad om barnehageplass.

Se på data i administrative systemer

F.eks saksbehandlingsstatus.

Online betaling av tjenester på hjemmesiden

F.eks. via kreditkort.