Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06196: Andel av befolkningen med tilbud om ulike kommunale tjenester via Internett (prosent) (F) (avslutta serie) 2004 - 2005

Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
12.07.2006 10:00
Orientering om kommune- og lokalplaner:
prosent
Annonsering av møter i kommunestyret:
prosent
Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret:
prosent
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
prosent
Bestilling av skriftlig materiale:
prosent
Innsending av data til bruk i adm.systemer:
prosent
Informasjon om servicegarantier for kommunens tjenester:
prosent
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
prosent
Elektronisk betaling med e-faktura:
prosent
Se på data i administrative systemer:
prosent
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
prosent
Orientering om kommune- og lokalplaner:
31.12.
Annonsering av møter i kommunestyret:
31.12.
Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret:
31.12.
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
31.12.
Bestilling av skriftlig materiale:
31.12.
Innsending av data til bruk i adm.systemer:
31.12.
Informasjon om servicegarantier for kommunens tjenester:
31.12.
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
31.12.
Elektronisk betaling med e-faktura:
31.12.
Se på data i administrative systemer:
31.12.
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Orientering om kommune- og lokalplaner , Annonsering av møter i kommunestyret , Referater/beslutninger fra møter i kommunestyret ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Bestilling av skriftlig materiale

For eksempel brosjyrer, skjemaer m.m.

Innsending av data til bruk i adm.systemer

For eksempel byggesøknad, søknad om barnehageplass.

Se på data i administrative systemer

F.eks saksbehandlingsstatus.

Online betaling av tjenester på hjemmesiden

F.eks. via kreditkort.